bigstock-Image-of-two-young-businessmen-52428268.jpg
bigstock-Image-of-two-young-businessmen-52428268.jpg

En FAIR handel


Er du sikker på at du handler til den sande markedsværdi ?

TrueMarketValue tilbyder en fair og effektiv proces i forbindelse med salg af erhvervsejendomme. Vi hjælper vore kunder med hurtigt at finde den sande markedspris via en gennemsigtig, objektiv og veldokumenteret salgsproces hvor traditionel og digital forhandling kan kombineres.

Men tag ikke bare vores ord for det - du kan selv være med som vidne

SCROLL DOWN

En FAIR handel


Er du sikker på at du handler til den sande markedsværdi ?

TrueMarketValue tilbyder en fair og effektiv proces i forbindelse med salg af erhvervsejendomme. Vi hjælper vore kunder med hurtigt at finde den sande markedspris via en gennemsigtig, objektiv og veldokumenteret salgsproces hvor traditionel og digital forhandling kan kombineres.

Men tag ikke bare vores ord for det - du kan selv være med som vidne

TrueMarketValue skaber 3 former for værdi:

DEN SANDE Markedspris

En auktion er den mest effektive måde at fastslå den sande markedspris

En online auktion er et gennemprøvet  værktøj til effektivt at fastslå den optimale markedspris på alt fra statsobligation til sjælden kunst

Markeder kan være volatile - med TrueMarketValue kan både sælger og køber stole på at handlen sker til markedspris

Sælg bedre

hurtigere salg

Med forvisning om at handlen vil ske til markedspris, kan forhandlingstiden reduceres

For sælger betyder det en stor besparelse i både driftsomkostninger som vedligehold, skatter, mv. - men også mindre interne omkostninger i form af resourceforbrug - samt færre frustrationer og usikkerhed

For køber betyder det hurtigere afklaring om man vinder ejendommen. Din tid er kostbar.

Sælg i tide

fairNESS

Vil du gerne have forvisning om at salget sker objektivt, dokumenteret og fair ?

Med TrueMarketValue er hele salgsprocessen - og ikke mindst slutforhandlingen - veldokumenteret.

Markedet kan udvikle sig - du og dit bagland kan få forsikring om at en handel via TrueMarketValue er sket til den sande markedspris

Sælg uden tvivl